Kongres Przedsiębiorczości o najnowszych propozycjach legislacyjnych rządu