Kongres Europejskiej Federacji Budowlanych w Warszawie

Po raz pierwszy w Polsce odbędzie się Kongres EBC 2011. Do Warszawy w dniu 10 czerwca 2011 roku przyjadą przedstawiciele  państw europejskich, by wspólnie mówić o problemach i inicjatywach wspierających rozwój MŚP.

Najważniejszym wydarzeniem Kongresu będzie konferencja poświęcona przyszłości małych i średnich przedsiębiorstw branży budowlanej w Europie. Konferencję organizują: Europejska Konfederacja Budowlanych (EBC), Związek Rzemiosła Polskiego oraz Ogólnopolska Komisja Budowlana.

 

Europejska Konfederacja Budowlanych została utworzona w 1990 roku i skupia zorganizowane federacje przedsiębiorców związanych z budowlanką z 17 krajów Unii Europejskiej. EBC jest reprezentantem 1,5 mln. pracowników. Konfederacja współpracuje z Europejską Unią Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME), jest w Komitecie Budownictwa, któremu przewodzi Komisja Europejska i w którym zasiadają przedstawiciele rządów państw członkowskich, zajmujący się regulacjami związanymi z budowlanką. Komisja Europejska uznaje te z EBC jako partnera przy współpracy z europejskim dialogiem społecznym w branży budowlanej.

Dla wypracowania wspólnej polityki EBC spotyka się kilka razy do roku. Jednym z ważniejszych wydarzeń są coroczne kongresy.

 

W tegorocznej konferencji, zorganizowanej w Hotelu Sofitel w Warszawie wezmą udział: Andrea Marconi, prezes EBC, poseł Adam Szejnfeld,  Andrea Banassi, sekretarz generalny UEAPME, przedstawiciele rządu, organizacji pracodawców, instytucji pozarządowych,  parlamentarzyści i przedsiębiorcy.

Program obejmuje m.in. dyskusję na temat europejskiej przyszłości branży budowlanej MŚP, zmiany w Small Business Act. Uczestnicy konferencji dyskutować będą o szansach i wyzwaniach związanych ze zmianami dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych.