Konferencja uzgodnieniowa projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego

W dniach 25-26 czerwca 2024 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii odbyła się konferencja dotycząca projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali Zdzisław Siwiński i Jan Klimek- Wiceprezesi ZRP, Pani Edyta Doboszyńska – Dyrektor Generalny ZRP, Pan Robert Gierszewski – radca prawny, ekspert ZRP, Justyna Kądziela -zastępca Dyrektora Zespołu Oświaty i Problematyki Społecznej, Pan Tomasz Wika – Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Pani Małgorzata Wokacz-Zaborowska – Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku, Pani Magdalena Zabłocka – Dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Pan Janusz Borzyński – Dyrektor Cechy Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku. Przedstawiciele ZRP zgłosili uwagi organizacji rzemiosła do projektowanych zmian w ustawie o rzemiośle.

Poniżej link do omawianego projektu ustawy:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12383815/katalog/13050484#13050484