Konferencja upowszechniająca projekt „Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego”

Realizatorzy Projektu „Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego” zapraszają na konferencję, która odbędzie się 29 lipca w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie, ul. Smocza 27.

Organizatorami spotkania są: Rada OPZZ Województwa Łódzkiego – lider Projektu oraz
Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie i People of Progress Jolanta Sławińska
– partnerzy Projektu.

W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane rezultaty realizacji Projektu. Udział w wydarzeniu umożliwi uczestnikom nawiązanie nowych kontaktów i wymianę doświadczeń przedsiębiorców a także ekspertów instytucji okołobiznesowych ze środowiska motoryzacyjnego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Poczatek spotkania -godz.11.00.
Rejestracja:  zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: cech@motoryzacja.home.pl
oraz  gosia_zborowska@wp.pl lub telefoniczni:  22 6350464.
Rejestracja zostanie zamknięta po wyczerpaniu limitu miejsc.

W załączeniu program konferencji.