Konferencja prasowa – Ocena regulacji lobbingu i praktyka jego stosowaniaW dniu dzisiejszym w Centrum Prasowym PAP w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona ocenie regulacji lobbingu w Polsce i praktyce jego stosowania. Wzięli w niej udział liderzy i eksperci organizacji tworzących Kongres Przedsiębiorczości oraz przedstawiciele zagranicznych izb handlowych w Polsce, którzy zaprezentują dobre praktyki lobbingowe w kilku krajach.

 

Kongres Przedsiębiorczości, będący platformą współpracy największych  organizacji biznesowych w Polsce (w tym Związek Rzemiosła Polskiego), oświadcza, iż wykorzystywanie nieformalnych powiązań polityki i biznesu w celu wpływania na treść prawa musi być za wszelką cenę wyeliminowane. Zarazem apeluje o wzmocnienie roli organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w pracach legislacyjnych. Tylko tą drogą można rozwijać w naszym kraju demokrację i społeczeństwo obywatelskie. 

 

Kongres Przedsiębiorczości jest zdania, że pojawiające się ostatnio kontrowersje wokół lobbingu są znakiem, iż konieczna jest debata na temat obecnych regulacji dotyczących tego procesu. Warunkiem demokracji jest szeroki udział organizacji społecznych, w tym przedsiębiorców, w procesach legislacyjnych. Zapisy prawne i praktyka funkcjonowania państwa powinny umożliwiać aktywizację grup społecznych w procesach konsultacyjnych nowo stanowionego prawa oraz do zabieranie głosu w sprawach najważniejszych dla kraju.

 

W ciągu ostatnich lat organizacje reprezentujące biznes pozytywnie wpisały się w proces tworzenia prawa regulującego działalność gospodarczą w Polsce. Ten sukces powinien być impulsem do szerszej współpracy rządu z organizacjami przedsiębiorców, a także do rozpoczęcia dialogu z pozostałymi organizacjami społecznymi.

 

Szczegółowe informacje w załączniku.