Konferencja prasowa Kongresu Przedsiębiorczości – Najważniejsze wyzwania dla polskiej gospodarki

19 lutego br. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Kongresu Przedsiębiorczości poświęcona najważniejszym wyzwaniom dla polskiej gospodarki w 2010 roku.

Przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Kongresie Przedsiębiorczości mówili m.in. o: promocji polskiej gospodarki, planie rozwoju i konsolidacji finansów, deregulacji gospodarki oraz o planach reformy systemu edukacji zawodowej.

Ten ostatni temat poruszył Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik. Odnosząc się do opublikowanych przez MEN założeń modernizacji szkolnictwa zawodowego, stwierdził, że stoją one w wyraźnej opozycji do postulatów pracodawców.

– Problemem jest to, że jest ona przygotowana przez osoby, które zajmują się edukacją, ale nie mają pojęcia o rynku pracy i potrzebach pracodawców – powiedział Jerzy Bartnik – Propozycje odbiegają bowiem daleko od naszych postulatów zwiększenia nauki na stanowisku pracy.

Uczestnicy spotkania poruszyli też temat promocji polskiej gospodarki. Zwrócono uwagę, że niezbędna jest długofalowa strategia i odpowiednia koordynacja działań tak, aby instytucje rządowe i biznes mogły sprawnie działać na rzecz umiędzynarodowienia polskiej gospodarki.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Najważniejsze wyzwania dla polskiej gospodarki w 2010 roku – informacja prasowa
Uwagi Kongresu Przedsiębiorczości do Planu Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010-2011