Konferencja PARP nt. powiązań kooperacyjnych w Poznaniu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję poświęconą wspieraniu powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

Tematyka konferencji dotyczy działania 5.1 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Konferencja odbędzie się 23 kwietnia 2010 roku w Poznaniu, Sala Omega, ul. Dąbrowskiego 79A w Biurowcu OMEGA o godzinie 10.

LINK