Konferencja o wyzwaniach sektora MŚP na nowoczesnym rynku pracy

W Ożarowie Mazowieckim 21-22 listopada odbyła się konferencja pt „Nowoczesny Rynek Pracy Małych i Średnich Przedsiębiorstw: innowacyjność, elastyczność, tradycja”. Celem spotkania była dyskusja i wymiana doświadczeń na temat wyzwań stojących przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele resortów m.in. ministerstwa pracy i polityki społecznej, ministerstwa gospodarki, a także świata nauki, członkowie trójstronnej komisji ds. społeczno-gospodarczych, liczne grono przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników.

Spotkanie zrealizowano w ramach projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP” Poddziałanie 2.1.2 . w związku z tym zaprezentowano program szkoleń jakie będą realizowane w ramach projektu oraz wyniki przeprowadzonych badań.

Wśród prelegentów był minister pracy, Jacek Męcina, który przedstawił program rządu w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju elastycznych form świadczenia pracy. Jan Klimek wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, opowiedział o rekomendacjach dla tworzenia i pobudzania rynku pracy, a Franz Klain Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Dusseldorfie przybliżył uczestnikom spotkania różnice w funkcjonowaniu niemieckich i polskich przedsiębiorstw na wybranych przykładach.

Konferencja została objęta patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.