Konferencja o CSR

Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Deloitte, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów zapraszają w dniu 15 września 2015 r. o godz. 9.30 do Sali „Pod Kopułą” na konferencję pt. „Biznes, a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola i odpowiedzialność”.

Celem głównym celem konferencji jest przedstawienie korzyści płynących z wdrażania zasad CSR, stworzenie platformy wymiany wiedzy i opinii pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów oraz zaprezentowanie dotychczasowych rezultatów pracy Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Została już otwarta rejestracja na konferencję: LINK

W załączeniu aktualny program konferencji.