Konferencja nt. ochrony miejsc pracy

Dnia 23 kwietnia 2009 r. w Hotelu Reymont w Łodzi odbędzie się Konferencja Lokalnego Biznesu Województwa Łódzkiego poświęcona ochronie miejsc pracy w województwie łódzkim pt. „Jak instytucje państwowe i samorządowe mogą pomóc firmom utrzymać zatrudnienie”. Organizatorem konferencji jest Instytut Lokalnego Biznesu.

W trakcie konferencji przedstawione zostaną m.in.: sposoby pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej, możliwości współpracy władz samorządowych, instytucji państwowych i lokalnych podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony miejsc pracy a także najdynamiczniejsze firmy i banki spółdzielcze województwa łódzkiego, wyróżnione w Konkursie Gepardy Biznesu 2008.

Związek Rzemiosła Polskiego jest obok Kongregacji Przemysłowo – Handlowej, Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, Krajowym Rejestrem Długów oraz Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit patronem i współorganizatorem spotkania. Patronami medialnymi Konkursu Gepardy Biznesu są m.in.: miesięcznik „Mała Firma”, „Wiadomości Handlowe”, „Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, „Businessman.pl” , ”, „VIP”, „Fakty”, „Europejski Bank Spółdzielczy” i „Europejska Firma”.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można uzyskać w Instytucie Lokalnego Biznesu pod numerem telefonu 022 77 14 200 lub na stronie LINK w dziale „Konferencje”.