Konferencja na temat dostępu do rynku dla europejskich firm

Departament Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki zaprasza do udziału w seminarium „Market Access for European Business”, które odbędzie się 18 listopada 2010 roku w Brukseli.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium powinny wypełnić załączony formularz i przekazać go do Komisji Europejskiej. Termin zgłoszeń upływa w dniu 12 listopada 2010 roku.

Ministerstwo Gospodarki prosi, aby w razie zgłoszenia poinformować o tym Departament Polityki Handlowej MG (tel:  +48 22 693 46 63, fax: +48 22 693 40 18).

Koszty przejazdu i hotelu pokrywają uczestnicy seminarium.

 

Program i formularz uczestnictwa: LINK