Konferencja Moda na współpracę z organizacjami międzynarodowymi

Konferencja Moda na współpracę z organizacjami międzynarodowymi
5 grudnia 2018 r.
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza na konferencję p.t. “Moda na współpracę z organizacjami międzynarodowymi”, w czasie której zaprezentowane zostaną organizacje międzynarodowe, których plany i struktura zakupów najlepiej odpowiadają potencjałowi polskim eksporterom.

Jednym z priorytetów działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, wynikających z zapisów „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” jest wspieranie międzynarodowej ekspansji polskich przedsiębiorców. W latach 2007-2014 nastąpiło zdecydowane umocnienie roli Polski w gospodarce światowej oraz zwiększenie udziału w międzynarodowej wymianie handlowej. W zdecydowanej mierze było to efektem dynamicznego wzrostu eksportu na rynki krajów EU i wiodącej roli firm z kapitałem zagranicznym. Biorąc pod uwagę malejące znaczenie niskich kosztów pracy jako dotychczasowej przewagi konkurencyjnej polskich firm, polscy eksporterzy muszą przestawić się na konkurowanie zaawansowaniem technologicznym wyrobów i usług oraz na bardziej wielowymiarowe formy współpracy z zagranicą, w tym również większe zaangażowanie w realizacji zamówień międzynarodowych.

Na stronie www.konferencja-mpit.pl znajdą Państwo więcej informacji oraz możliwość zarejestrowania się on-line na wydarzenie.

Termin rejestracji gości konferencji upływa 3 grudnia 2018 r. (poniedziałek).

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pan Dariusz Chołost: 509 195 314, d.cholost@kbpretendent.eu.

Podmiotem realizującym wydarzenie w ramienia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jest Korporacja Badawcza Pretendent.