Konferencja „Mechanizmy wspierania sektora MŚP – ocena efektywności i wnioski na przyszłość”

W dniach 16-17 maja, w Gdańsku odbędzie się konferencja poświęcona dotychczasowemu systemowi wsparcia sektora MŚP ze środków UE oraz wypracowaniu rekomendacji dla perspektywy 2014-2020 w zakresie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

Podczas obrad zostaną poruszone następujące zagadnienia: pozyskiwanie finansowania zewnętrznego przez MŚP – efekty dotychczasowych mechanizmów wsparcia, oczekiwania sektora MŚP wobec systemu wsparcia ze środków UE w przyszłości, efektywność systemu dotacyjnego i mechanizmu finansowania zwrotnego, wybór modelu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w perspektywie 2014-2020, rola administracji centralnej i regionalnej oraz instytucji otoczenia biznesu w kreowaniu przyjaznych warunków dla rozwoju MŚP.

Więcej: LINK