Konferencja Leasing ze wsparciem UE korzystnym wsparciem polskiego przedsiębiorcy

11 października 2018 r., godz. 12:00 – 15:00
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5, sala AB

 

Podczas  konferencji będą poruszane m.in.:
– najnowsza oferta wsparcia dla przedsiębiorców w ramach programów UE, umożliwiająca finansowanie inwestycji preferencyjnym leasingiem
– praktyczne zastosowanie różnych form leasingu oraz korzyści z leasingu w działalności gospodarczej MŚP
– „Leasing w polskiej gospodarce” – najnowszy raportu nt. rynku leasingu w Polsce
– możliwości dla przedsiębiorców w ramach COSME oraz innych programów Komisji Europejskiej na lata 2014-2020

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje o wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny dostępne na: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/zapraszamy-na-konferencje-dla-przedsiebiorcow/.  W trakcie konferencji będzie także możliwość indywidualnych konsultacji dla przedsiębiorców zainteresowanych ofertą instrumentów finansowych i wsparcia dla MŚP.

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Budżetu Państwa, w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw”, przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Organizatorami konferencji jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Związek Polskiego Leasingu.