Konferencja „Krajowe ramy kwalifikacji – zmiana dla edukacji i rynku pracy”

W Warszawie 24 maja odbędzie się konferencja podsumowująca cykl 16 spotkań regionalnych pod wspólnym tytułem „Krajowe ramy kwalifikacji – zmiana dla edukacji i rynku pracy”.

W programie wydarzenia znalazły się prezentacje dobrych praktyk dbania o jakość kwalifikacji, które przedstawią eksperci największych organizacji branżowych. Prezentację stanowiska rzemiosła przedstawi Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego Jolanta Kosakowska.

W czasie spotkania przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Instytutu Badań Edukacyjnych opowiedzą o tym jak nowy system kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji zmieni system edukacji i rynek pracy, na czym polega nowe podejście do uczenia się oraz jak zmienia się edukacja zawodowa.