Konferencja i Warsztaty dla przedsiębiorców

 

Dnia 17 kwietnia 2008 r. odbędą się VIII Mazowieckie Spotkania Przedsiębiorców (VIII MSP). Tematem tegorocznych spotkań będzie: „Kreowanie innowacyjności przedsiębiorstw – dotacje unijne dla Mazowsza”. Organizatorem konferencji jest tradycyjnie Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, a współorganizatorami: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Konferencja poświęcona będzie kreowaniu i rozwojowi innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw w ramach Funduszy Strukturalnych, w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W trakcie warsztatów towarzyszących VIII MSP, prowadzonych przez praktyków w zakresie funduszy unijnych, w tym ekspertów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Marszałkowskiego WM oraz Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przedsiębiorcy będą mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat programów Unii Europejskiej dostępnych dla Województwa Mazowieckiego w latach 2008-2013.

Miejscem konferencji będzie siedziba Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości– Warszawa, ul. Smocza 27.

Oprócz przedsiębiorców, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w spotkaniu uczestniczyć będą liczne organizacje około biznesowe oraz media.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Magdalena Weremczuk
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa
Tel. 22 838 01 72, fax: 22 636 29 71