Konferencja „Flexicurity w dialogu społecznym”

Koncepcja flexicurity, czyli elastycznego bezpieczeństwa na rynku pracy, oraz jej miejsce w dialogu społecznym to temat konferencji, która odbyła się 27 września 2011 roku w siedzibie ZRP w Warszawie.

Podczas spotkania przedstawiona została idea flexicurity i jej założenia. Szczególny akcent położono na rolę partnerów społecznych w procesie wdrażania zasad elastycznego bezpieczeństwa w Polsce i Europie.

Celem konferencji była promocja idei flexicurity jako środka służącego zwiększaniu adaptacyjności przedsiębiorstw. Fundamentami elastycznego bezpieczeństwa na rynku pracy są: kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego. Jeśli te wszystkie trzy czynniki są odpowiednio ukształtowane i rozwinięte, firmy mogą elastycznie reagować na zmiany rynkowe a pracownicy mają pewność zatrudnienia.

Korzyści płynące z zastosowania flexicurity na rynku pracy są na tyle duże, że ta koncepcja powinna być ważną częścią dialogu społecznego. Mówił o tym dr Grzegorz Sołtysiak, który wyjaśniał założenia flexicurity wskazując przy tym, że partnerzy społeczni są najważniejszymi promotorami tej idei.

Dr Sołtysiak radził też, jak w praktyce stosować flexicurity w firmach. Rozwiązania, które proponował przedsiębiorcom to np. alternatywne formy pracy (job sharing, telepraca czy work-sharing) oraz zastosowanie elastycznego czasu pracy (zmienne godziny pracy i restrukturyzacja godzin pracy).

Prezentacja dr. Sołtysiaka w załączeniu.