Konferencja „Dotacje na innowacje – co się będzie działo w 2010 roku?”

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza na konferencję „Dotacje na innowacje – co się będzie działo w 2010 roku?”, która odbędzie się 22 października br. w hotelu Holiday Inn w Warszawie (ul. Złota 48/54) w godz. 11-14.

Konferencja ma na celu podsumowanie aktualnego stanu wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), przedstawienie zaplanowanych na 2010 rok działań Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. Do udziału w konferencji „Dotacje na innowacje – co się będzie działo w 2010 roku?” Ministerstwo zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli środowisk badawczych, akademickich i branżowych, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, administracji rządowej i samorządowej, w tym faktycznych i potencjalnych beneficjentów Programu oraz wszystkich zainteresowanych problematyką współfinansowania projektów o wysokim potencjale innowacyjnym w ramach PO IG.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji i formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo tutaj:
LINK