Konferencja dla przedsiębiorców na temat innowacyjności w Katowicach

Zapraszamy do udziału w konferencji informacyjno-promocyjnej w ramach projektu „Innowacje – to proste!”, która odbędzie się już 14 czerwca w Katowicach.

Projekt „Innowacje-to proste!” jest realizowany przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz BDKM Grupę Doradczą od 1 czerwca 2011 roku i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt to odpowiedź na niski poziom innowacyjności mikro i małych firm w zakresie zarządzania, organizacji pracy oraz technologii. W pierwszym etapie projektu przeprowadzono badania innowacyjności małych przedsiębiorstw. W kolejnych etapach, odbędą się szkolenia dla właścicieli oraz kadry zarządzającej firm z sektora MŚP oraz seminaria dla przedstawicieli organizacji partnerów społecznych, w tym izb i cechów rzemieślniczych.

Na konferencjach informacyjno-promocyjnych przedstawione zostaną wyniki i rekomendacje z przeprowadzonych badań, zaprezentujemy dobre praktyki we wdrażaniu innowacji przy wykorzystaniu środków europejskich oraz możliwości wspierania innowacyjności firm na płaszczyźnie krajowej i regionalnej. W czasie spotkania podane zostaną również informacje o szkoleniach dla przedsiębiorców i partnerów społecznych.

Więcej informacji LINK
Program konferencji
LINK
Formularz zgłoszeniowy
LINK