Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 – pierwsze wysłuchanie publiczne

Informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło prace nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050 – czyli wizyjnym dokumentem, który będzie kierunkowskazem w zarządzaniu rozwojem Polski.

Ma to być odzwierciedlenie aktualnej wiedzy eksperckiej i oczekiwań mieszkańców Polski, zwłaszcza osób młodych.

Zależy nam, aby dokument dedykowany najmłodszym pokoleniom odzwierciedlał ich punkt widzenia co do przyszłości kraju. 17 września, o godzinie 10:00.odbędzie się pierwsze wysłuchanie publiczne i debata na temat „Świat, Europa i Polska”.

Po debacie zapraszamy do aktywnego udziału w wysłuchaniach. To okazja do przedstawienia swoich refleksji i pomysłów dotyczących wizji Polski w roku 2050. Celem wysłuchań publicznych jest zbadanie jakie są – zdaniem obywateli i organizacji – wyzwania związane z rozwojem kraju, tak aby – w perspektywie 2050 roku – było to prosperujące i gotowe na przyszłość miejsce życia i pracy wszystkich mieszkańców.

Harmonogram debat i wysłuchań:
17.09.201 – Świat, Europa, Polska;
23.09.2021 – Społeczeństwo i jakość życia;
1.10.2021 – Transformacja gospodarki;
8.10.2021 – Środowisko i zielona transformacja;
15.10.2021 – Nowe technologie.

Więcej szczegółów na temat całego procesu znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/czym-jest-koncepcja-rozwoju-kraju-2050.