Komunikat o zawieszeniu przyjmowania interesantów

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 (koronawirusa), w celu zminimalizowania ryzyka zachorowań, od dn. 19 marca br. do odwołania Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej zawiesza przyjmowanie interesantów w w sprawach związanych z legalizacją w siedzibie ZRP, ul. Miodowa 14 w Warszawie.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie dokumentów przeznaczonych do legalizacji wyłącznie korespondencyjnie.

W tym przypadku niezbędne jest dołączenie następujących załączników:

  • wypełniony wniosek o legalizacje/uwierzytelnienie: https://bit.ly/3bfkSMV
  • koperta z adresem zwrotnym oraz naklejonym znaczkiem o wartości właściwej dla rodzaju przesyłki;
  • kopia przelewu opłaty za legalizację w wysokości 26,00 zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783 – Tabela II poz.5.)

Płatność dokonywana w Polsce:
Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
ODDZIAŁ KORPORACYJNY WARSZAWA mBank S.A.
ul. Królewska 14, 00-950 Warszawa
Nr konta: 16 1140 1010 0000 4859 7700 1001

Z uwagi na zawieszenie transportu lotniczego i wstrzymanie przez Pocztę Polską przyjęć przesyłek do niektórych krajów, w przypadku korespondencyjnego złożenia wniosku o legalizację z zagranicy, uprzejmie prosimy o śledzenie informacji na stronie Poczty Polskiej. ZRP będzie odsyłał dokumenty za granicę w miarę istniejących możliwości.