KOMUNIKAT O PODPISANIU UMOWY Z WYKONAWCĄ

Dot. organizacji usług restauracyjnych dla maks. 52 osób w okresie od 8 grudnia do 9 grudnia 2016 roku w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu

W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego  projektem „Rzemiosło w EFS” (umowa dotacji nr DZF-BDG-III-POWER-13/16) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz w nawiązaniu do komunikatu o wynikach postępowania konkurencyjnego z dnia 4 listopada 2016 r., Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że w dniu 4 listopada br podpisano umowę na wykonanie usług z Przedsiębiorstwem Gastronomiczno-Handlowym Dąbek, Alina Dąbek Karol Dąbek pod nazwą „Qlinarni”, ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, na kwotę 4 628,00 zł.
Catering: LINK
Noclegi: LINK