Kompendium dobrych praktyk dla MŚP

Pomimo wsparcia, jakie właściciele firm otrzymują w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej, większość z nich ma jednak problemy z przetrwaniem pierwszych trzech lat na rynku. Powodem jest m.in. niedostateczna wiedza i brak doświadczenia młodych przedsiębiorców w radzeniu sobie z szybkim rozwojem firmy oraz niedostosowanie wsparcia do ich potrzeb zwłaszcza pod kątem szkoleń.

W ramach projektu SME Trainet, realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego, powstało „Kompendium dobrych praktyk” – przegląd innowacyjnych i efektywnych przykładów  szkoleń i doradztwa oferowanego młodym firmom.


Publikacja zawiera dobre praktyki rozpoznane w okresie od grudnia 2009 do marca 2010 w 10 krajach Unii Europejskiej, w tym m.in.: krótki opis produktu, kluczowe elementy usług, które są unikalną cechą ofert, grupy docelowe, jak również dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za realizację szkoleń lub nadzorujących je instytucji.

 

Więcej informacji na podstronie SME Trainet: LINK