Komisja Europejska zaprasza do udziału w Europejskim Panelu Przedsiębiorstw

Działający przy KE Europejski Panel Przedsiębiorstw (EBTP) obejmuje 27 krajów Wspólnoty oraz Norwegię i Islandię, a jego uczestnikami jest blisko 3500 przedsiębiorstw, w tym ponad 200 firm z Polski.

Panel jest unikalną grupą przedsiębiorstw europejskich i umożliwia przekazywanie bezpośrednio Komisji Europejskiej opinii, co do wpływu wspólnotowych inicjatyw na prowadzenie działalności gospodarczej.

Badania prowadzone są za pośrednictwem ankiet umieszczonych online na serwerze Komisji Europejskiej. Kwestionariusze są zwykle krótkie i proste, dostępne w języku polskim, a wypełnienie ankiety trwa z reguły nie dłużej niż 15-20 minut. Rocznie odbywa się maksymalnie 6-8 konsultacji.

Zapraszamy do zarejestrowania się w Europejskim Panelu Przedsiębiorstw.

Więcej informacji: LINK