Komisja Europejska opublikowała pakiet dokumentów w ramach Semestru Europejskiego

Komisja Europejska opublikowała wiosenny pakiet dokumentów w ramach procesu Semestru Europejskiego . Są to m.in. sprawozdanie krajowe 2022 dla Polski” oraz ściśle związane z tym dokumentem zalecenia Rady UE w sprawie Krajowego Programu Reform dla Polski na 2022 r., zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2022 r. Komplet dokumentów znajduje się pod poniżej wymienionymi linkami:

  • Zalecenia dla poszczególnych krajów (CSR): https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en
  • Sprawozdania krajowe: https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-country-reports_en
  • Komunikat dotyczący pakietu wiosennego: https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-spring-package-communication_e

Poniżej najważniejsze dokumenty dot. Polski;

2022-european-semester-country-report-poland_pl 2022-european-semester-csr-poland_pl