Kolejny cykl szkoleń w ramach projektu „Etyka i Biznes”

Już niedługo, w dniach 14 – 17 czerwca 2009 roku w Poznaniu odbędzie się kolejne szkolenie w ramach projektu „Etyka a biznes – społeczne aspekty podnoszenia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz pracowników”.

 

Projekt „Etyka a Biznes – społeczne aspekty podnoszenia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz pracowników” realizowany jest przez Związek Rzemiosła Polskiego, NSZZ „Solidarność” Banków, Handlu i Usług oraz Business Consulting Polska. Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości pracodawców na temat korzyści z wdrażania modelu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz Flexicurity. W ramach cykli szkoleń, które odbędą się w pięciu największych polskich miastach, uczestnicy zostaną przygotowani do dialogu z pracodawcami z uwzględnieniem aspektów psychologicznych, prawnych i ekonomicznych. Założeniem realizatorów projektu jest również promowanie zasad etyki biznesu, elastycznych form zatrudnienia oraz zwrócenie uwagi pracodawców na potrzebę redukowania stresu pracowników.

 

W ramach projektu najbliższe szkolenia odbędą się:

I.    15 – 17 czerwca 2009 r. – Poznań

II.   21 – 24 czerwca 2009 r. – Zakopane

III. 28 czerwca – 01 lipca 2009 r. – Poznań

IV. 06 – 08 lipca 2009 r. – Warszawa-Serock

 
Formularz zgłoszeniowy w załączniku.