Kolejne seminarium dla przedstawicieli sektora MŚP z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt. „Obowiązki małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network.

Seminarium odbędzie się 20 września 2010 r. w hotelu RadissonBlu w Warszawie, ul. Grzybowska 24, w sali konferencyjnej „Kossak” w godz. 10:30 – 14:30.

Uczestnictwo przedsiębiorców z sektora MŚP w seminarium jest bezpłatne. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

Zgłoszenia w formie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych prosimy nadsyłać do dnia  17 września br., e-mailem (seminaria_een@parp.gov.pl) lub faksem (022 432 70 46). Ze względu na ograniczoną pulę miejsc, PARP zastrzega sobie możliwość skrócenia podanego powyżej terminu nadsyłania zgłoszeń. O przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie zgłoszenia zostanie bezzwłocznie potwierdzone drogą mailową. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń.
 
Formularz zgłoszeniowy oraz program seminarium w załączniku.

Szczegółowe informacje na stronie: www.parp.gov.pl