Jubileusz 95-lecia Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

27 maja br. odbył Jubileusz 95-lecia Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Zgodnie z krakowską tradycją uroczystość zainaugurowała Msza Święta odprawiona przez ks. Inf. Dariusza Rasia. W Kościele Mariackim obecne były najwyższe władze rzemiosła. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali Prezes ZRP Pan Jan Gogolewski oraz Wiceprezes ZRP prof. Jan Klimek. Gospodarzem uroczystości był Janusz Kowalski, Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Po nabożeństwie orszak rzemieślniczy ze sztandarami przemaszerował wokół Rynku Głównego, zatrzymując się przy studzience upamiętniającej postać krakowskiego rzemieślnika Walentego Badylaka, byłego żołnierza Armii Krajowej, pseudonim „Szymon”, emerytowanego piekarza, który 21 marca 1980 roku dokonał aktu samospalenia na krakowskim rynku. Zrobił to w proteście przeciw zakłamywaniu przez władze zbrodni katyńskiej, demoralizacji młodzieży i niszczeniu rzemiosła. Tu delegacja władz Związku Rzemiosła Polskiego i Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości złożyły wiązanki kwiatów.

Drugi przystanek to tablica upamiętniająca Tadeusza Kościuszkę, który na Rynku Głównym w Krakowie 24 marca 1794 r. złożył uroczystą przysięgę, rozpoczynającą powstanie przeciwko Rosjanom nazwane później insurekcją kościuszkowską. Mówił: Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samodzielności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. W tym miejscu zwyczajowo kwiaty składają delegacje wszystkich Cechów uczestniczące w uroczystości. Potem w rytm marszów granych przez Orkiestrę Dętą ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki wszyscy przeszli do hotelu Holiday Inn, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Na początku oficjalnej uroczystości Gali Jubileuszu 95-lecia Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, wszystkich gości serdecznie przywitał Pan Janusz Kowalski – Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Po powitaniach miał miejsce występ artystyczny uczennic i uczniów XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie im. św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego, którego dyrektorem jest Ewa Dziekan – Feliksiak. Młodzież zatańczyła taniec jazzowy pod kierunkiem Dominika Olechowskiego.
Następnie z krótkim recitalem wystąpił Sylwester Targosz Szalonek  tenor, aktor, instrumentalista, dyrygent, a potem na scenie zobaczyliśmy Wojciecha Dawida Terechowicza – tenora Opery Krakowskiej.

Jubileusz odbył się pod Patronatem Honorowym Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie otrzymała list gratulacyjny w związku z Jubileuszem 95-lecia od Prezydenta RP Andrzeja Dudy Andrzeja Dudy, który odczytała prowadząca uroczystość Barbara Gosztyła.

W skład Komitetu Honorowego wchodzili: Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego, prof. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa i ksiądz Infułat Dariusz Raś Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej.

Patronat medialny sprawowały: Krakow.pl, LoveKrakow.pl, TVP3 Kraków.

Po przewie nastąpiła część oficjalna uroczystości. Tak zacny jubileusz jest okazją do podsumowania nie tylko działalności Izby, ale także do uhonorowania zasłużonych rzemieślników. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, odznaczenia państwowe wręczał Pan Mateusz Małodziński, II Wicewojewoda Małopolski. Na wniosek Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski nadał zaszczytne wyróżnienie odznakę Honoris Gratia dla osób zasłużonych dla Miasta Krakowa. Zarząd Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości również przyznał specjalne wyróżnienia dla tych, którzy najbardziej na nie zasłużyli. Ponadto Kapituła przyznała wyróżnienia dla rzemieślników między innymi za wieloletni dorobek oraz worzenie wielopokoleniowych firm rodzinnych.

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie po raz 25-ty ogłosiła Konkurs na „Małopolskiego Rzemieślnika Roku”. Konkurs, ten ma na celu promowanie wyrobów i usług wytwarzanych przez małopolskich rzemieślników. Nagrodzone i wyróżniane firmy są promowane przez organizatora konkursu jako wizytówka województwa, co pomaga im w pozyskiwaniu nowych klientów i partnerów gospodarczych oraz podnosi również prestiż firmy.

Na koniec prowadząca spotkanie Barbara Gosztyła w imieniu organizatorów podziękowała członkom Komitetu Honorowego.

Więcej informacji na temat wydarzenia, pełną listę uhonorowanych oraz fotorelację znajdą Państwo poniżej:

Strona internetowa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Wydarzenie zostało współfinansowane w ramach zadania publicznego tj. „Wzmocnienie pozycji rzemiosła poprzez wzmożone działania” ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Polski Inkubator Rzemiosła.

Fot. 1 / 2

Źródło: izba.krakow.pl