Jednorazowa amortyzacja w 2019 r.

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności oraz mali podatnicy mogą jednorazowo amortyzować niektóre środki trwałe do kwoty 50 tys. euro.

Kwota na rok 2019 r. wynosi 214 tys. zł. Przeliczenie uwzględnia średni kurs Euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego, czyli w 2018 r. na dzień 1 października. Kurs euro na ten dzień wyniósł 4,2795 zł.

O zakwalifikowaniu do grupy małych podatników decyduje wysokość osiągniętych przychodów w obecnym roku podatkowym. Są to firmy, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro.

Źródło: Infor

Zdjęcie: Pixabay