Jak się przygotować do kontroli ZUS

W „Rzeczpospolitej” przeczytamy porady jak działać w przypadku kontroli ZUS w firmie. Poza przypadkami, gdy od pracownika trafia skarga, że pracodawca nie odprowadza prawidłowo składek, kontrola w musi być zapowiedziana. Z artykułu dowiemy się krok po kroku co warto zrobić w przypadku wejścia inspektora do przedsiębiorstwa.

Po pierwsze należy sprawdzić, czy kontrola jest zgodna z przepisami – nie może się odbyć wcześniej niż 7 dni po odebraniu przez przedsiębiorcę zawiadomienia o niej. Przepisy wskazują też wyraźnie jakie elementy ma zawierać takie zawiadomienie.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie uprawnień kontrolera. Musi on mieć legitymację służbową oraz upoważnienie do sprawdzania dokumentów w firmie. Jeśli wszystko się zgadza przedsiębiorca przygotowuje inspektorowi osobne pomieszczenie, w którym będzie mógł zapoznać się z dokumentacją ubezpieczeniową.

Po kontroli pozostaje protokół, z którym trzeba się jak najszybciej zapoznać. Jeśli znajdują się w nim nieprawidłowe zdaniem przedsiębiorcy ustalenia może on w terminie 14 dni złożyć odwołanie popierając je stosownymi środkami dowodowymi.

Więcej: rp.pl
18.08.2013
Mateusz Rzemek
LINK