Jak rozliczyć umorzone wierzytelności

Według interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach kwotę umorzoną swojemu kontrahentowi. Aby jednak to było możliwe, muszą być spełnione następujące warunki:

  • wierzytelność, która ma być odliczona od kosztów, musi być wcześniej wykazana po stronie przychodów
  • nie może być przedawniona
  • pomiędzy stronami musi być zawarta ugoda, która jasno wykazuje, że przedsiębiorca zwalnia kontrahenta z długu, a kontrahent te zwolnienie przyjmuje
  • do kosztów uzyskania przychodów zalicza się tylko kwotę netto wierzytelności, czyli bez VAT-u

Źródło: Rzeczpospolita