IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Kształcenie dla nauki, gospodarki i rynku pracy” w Pałacu Chodkiewiczów

21 listopada br. w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, odbyła się IX konferencja naukowo-techniczna, której tematem przewodnim było „Kształcenie dla nauki, gospodarki i rynku pracy”.

Konferencja zorganizowana została przez Związek Rzemiosła Polskiego we współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Komitetem Naukowo-Technicznym FSNT-NOT Doskonalenia Kadr.

Otwarcia konferencji dokonali Pan Jan Gogolewski, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego oraz Pan Karol Wójcik, Wiceprezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Dr inż. Jerzy Kołłątaj i prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko, przedstawiciele Komitetu Naukowo-Technicznego Doskonalenia Kadr Technicznych FSNT-NOT, podczas konferencji zaprezentowali zagadnienia teoretyczne w obszarze edukacji technicznej, w szczególności zostały poruszone kwestie dotyczące kształcenia pozaformalnego oraz historii edukacji inżynierskiej.

W trakcie konferencji przedstawiono także różnorodne działania, podejmowane przez różne organizacje na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce oraz dyskutowano o możliwości tworzenia partnerstw sprzyjających odrodzeniu kształcenia zawodowego w Polsce. Dobre praktyki w zakresie innowacyjnych inicjatyw wspierania uczniów szkół kształcenia zawodowego w przechodzeniu z systemu edukacji na rynek pracy zaprezentowali dyrektorzy m.in.: Zespołu  Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, Branżowej Szkoły Rzemiosła w Bydgoszczy oraz Branżowej Szkoły Rzemiosła w Tarnowie.

Podczas wydarzenia miał miejsce również panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorców, w tym przedstawicieli zakładów rzemieślniczych, uczestniczących w realizacji zadań systemu oświaty i poszukujących do stałego zatrudnienia pracowników na stanowiskach wymagających wysokiej jakości umiejętności zawodowych tj. absolwentów szkół branżowych, średnich i wyższych.

Po konferencji odbyło się spotkanie eksperckie dla przedstawicieli izb rzemieślniczych, w ramach którego omówiono możliwości i szanse dla organizacji rzemiosła w zakresie wzmocnienia ich udziału w procesie monitorowania prawa w obszarze rynku pracy i rozwoju dialogu społecznego.