IV ustawa deregulacyjna – konsultacje z przedsiębiorcami

Przedsiębiorcy, którzy chcą mieć wpływ na warunki prowadzenia własnej firmy powinni wziąć udział w TEŚCIE MSP.Ankieta jest sposobem na przekazanie własnej opinii na temat planowanej ustawy lub innej regulacji dotyczącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Pierwszą zmianą prawną, do której można się odnieść już dziś, jest projekt ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej, opracowany przez Ministerstwo Gospodarki. Jego celem jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej poprzez zniesienie lub ograniczenie niektórych obciążeń administracyjnych i uproszczenie przepisów, które są barierami rozwoju przedsiębiorczości.

Test MSP jest realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.
Więcej: LINK