IV Krajowy Zjazd Spółdzielczości Rzemieślniczej zakończony

Dnia 30 września br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie obradował IV Krajowy Zjazd Spółdzielczości Rzemiosła. Było to ostatnie spotkanie przedstawicieli spółdzielni rzemieślniczych przed mającym się odbyć w listopadzie IV Kongresem Spółdzielczości.

Zgłoszone podczas dyskusji postulaty i propozycje zawarte zostały we wspólnym stanowisku, które stanie się podstawą przedsięwzięć spółdzielni rzemieślniczych w całym kraju na najbliższy okres. Propozycje zostaną też zaprezentowane przez Delegatów na listopadowym Kongresie.

Na obrady, którym przewodził Włodzimierz Biniek, zjechało blisko 40 Delegatów reprezentujących spółdzielnie rzemieślnicze z całego kraju. Na spotkaniu zgodnie mówiono o potrzebie naprawy trudnej sytuacji spółdzielni i przywrócenia im utraconej w ostatnich latach rangi. Zacząć trzeba od stworzenia dobrego, mocnego prawa spółdzielczego, w którym i organizacje rzemieślnicze znajdą swoje miejsce i to nie marginalne, jakie przypisuje się im dzisiaj. Spółdzielniom potrzebni są prężni menedżerowie, dbający o ich dobry wizerunek i operatywni rzemieślnicy, którzy w większym stopniu zaczną reagować na potrzeby społeczności lokalnej. Spółdzielczość powinna zmienić jakość, tempo i zakres procesów restrukturyzacji, a wówczas stanie się ważnym partnerem gospodarczym zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej.