Interaktywne ćwiczenia w Jelitkowie

Trzecie warsztaty negocjacyjne z Zadania 5,w ramach projektu „Skuteczni eksperci = efektywny dialog” które odbyły się w dniach 21-22 października 2010 r. w Gdańsku – Jelitkowie, przeprowadziła Firma usług doradczo-szkoleniowych GreenApple. Trenerzy: Anna Wojciechowska i Jerzy Filonek w sposób praktyczny starali się pokazać sposób prowadzenia negocjacji,którego celem jest osiągnięcie porozumienia.

 

Uczestnicy poznali kluczowe pojęcia stosowane w negocjacjach, a podczas symulacji uczyli się przełamywania barier na drodze porozumienia i w dochodzeniu do konsensusu. Przyszli eksperci dialogu społecznego poznawali koljene etapy negocjacji, począwszy od przygotowania poprzez sądowanie, składanie propozycji po finalizację.

 

W dwóch odrębnych grupach uczestnicy warsztatów przeszli interaktywne ćwiczenia praktyczne, każdy z nich miał mozliwość sprawdzenia swoich umiętności w negocjacjach prowadzonych indywidualnie i grupowo. Przygotowano mini wykłady i prezentacje, dyskusje moderowane przez trenerów, case studiem, niekonwencjonalne ćwiczenia uruchamiające kreatywność i jednocześnie wiążące się z celami biznesowymi, techniki przyspieszonego uczenia pozwalające na szybkie i trwałe przyswajanie materiału.

 

W ankietach końcowych uczestnicy szkolenia akcentowali praktyczną wartość warsztatów i dobre merytoryczne prowadzenie.