Innowacje w przedsiębiorstwie. Skorzystaj z pomocy fachowców

Przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie firmy zainteresowani tematem innowacji, którzy nie posiadają kompleksowej wiedzy na temat pozyskiwania i finansowania innowacji, powinni skorzystać z oferty Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU.
Mogą tam liczyć na profesjonalną analizę potrzeb technologicznych i potencjału innowacyjności w firmie, pomoc w znalezieniu środków na finansowanie innowacji oraz na pomoc w procesie poszukiwania i wdrażania nowych technologii.

 

Ośrodki KSI KSU oferują usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym na podstawie umów podpisanych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz na podstawie Standardu świadczenia przedmiotowych usług, który został opracowany pod nadzorem PARP. Zawarte w ww. dokumentach zasady stanowią gwarancję najwyższej jakości usług świadczonych we wszystkich ośrodkach na terenie Polski i dają przedsiębiorcom pewność, że ośrodek jest wiarygodnym i sprawdzonym partnerem biznesowym.
Więcej: LINK