Informacja na temat realizacji programów polityki spójności 2014-2020

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazało Radzie Ministrów informacje na temat realizacji programów polityki spójności 2014-2020 (stan na koniec 2017 r. W dokumencie podsumowano wykorzystanie środków w ramach Polityki Spójności do końca 2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki w 2017 r. – czytamy na stronie Kancelarii Premiera.

 

Do 31 grudnia 2017 r. złożono 72 tys. wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 459,6 mld zł. Wartość dofinansowania unijnego we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 284,6 mld zł, co stanowi 88,1 proc. alokacji. W 2017 r. beneficjenci złożyli wnioski na realizację projektów o wartości 218,6 mld zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 133,7 mld zł. Nadal jednak utrzymują się różnice w tempie realizacji programów krajowych i regionalnych – podaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

 

Komisja Europejska (KE) wypłaciła państwom członkowskim w formie płatności okresowych środki w wysokości ok. 28,8 mld euro. Z powyższej kwoty do Polski trafiło 7,7 mld euro. Polska pozostaje liderem państw członkowskich UE pod względem wartości środków wypłaconych przez Komisję.

 

Więcej: LINK