III Czesko-Polskie Forum Gospodarcze

Zapraszamy do udziału w III Czesko-Polskim Forum Gospodarczym, które odbędzie się 30 stycznia 2013 r. w Pradze. Organizatorami Forum są Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady RP w Pradze oraz Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej.
Czesko-Polskie Forum Gospodarcze jest spotkaniem przedstawicieli administracji państwowej, samorządu gospodarczego i przedsiębiorców z obu krajów, organizowanym na terenie Republiki Czeskiej.

Wiodącą tematykę tegorocznej edycji Forum stanowić będą: aktualne aspekty współpracy handlowej i inwestycyjnej, zagadnienia dotyczące wspierania przedsiębiorców i eksporterów,
współpraca w ramach Unii Europejskiej i krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Więcej informacji: LINK