II Międzynarodowa Konferencja „Energetyka XXI wieku: gospodarka, polityka, ekologia”

„Zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego w warunkach światowego kryzysu” pod takim właśnie hasłem odbędzie się w dniach  15-16 października 2009 w Sankt-Petersburg (Sankt-Petersburski Państwowy Uniwersytet Ekonomii i Finansów) II Międzynarodowa Konferencja „Energetyka XXI wieku: gospodarka, polityka, ekologia”.

 

Podczas seminarium poruszone zostaną takie tematy jak m.in.: globalne problemy energetyki; energetyka i geopolityka w warunkach kryzysu gospodarczego; oszczędność energii jako forma polityki antykryzysowej; kryzys gospodarczy a bezpieczeństwo energetyczne.

 

Organizatorzy zapraszają ekspertów wiodących centów naukowo-badawczych z Rosji, Unii Europejskiej, USA, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu, jak również kierownictwa największych kompanii energetycznych Rosji i UE.

 

Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z organizatorami:

Sankt Petersburg, ul. Sadowa 21, tel. +7-812-710-56-44

e-mail: interdep@finec.ru

 

Szczegółowa informacja: http://www.ceps-finec.ru