I Gala Rzemiosła Warmii i Mazur

Dnia 30 września 2022 r. w Hotelu Zamek Ryn miała miejsce historyczna I Gala Rzemiosła Warmii i Mazur. Udział w Gali wzięli Rzemieślnicy – przedstawiciele wszystkich organizacji zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Prezesi Izb Rzemieślniczych z całej Polski, przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego, pracownicy organizacji rzemieślniczych, przedstawiciele władz oraz instytucji współpracujących z Izbą.

Galę rozpoczęło uroczyste wprowadzenie pocztów sztandarowych oraz Hymn Państwowy. Prezes Izby Pan Adam Przybysz wyraził nadzieję, iż Gala, którą wprowadzamy do tradycji jako pierwszą – pozostanie w kanonie naszych uroczystości jako wspaniałe święto jednoczące środowisko rzemieślnicze. Prezes Izby uważa, iż coroczna Gala pomoże Rzemieślnikom z Warmii i Mazur celebrować zamierzone i zrealizowane inicjatywy oraz efekty naszej wspólnej pracy a także przyczyni się do promocji Rzemiosła w całym kraju.

Podczas Gali wręczono zarówno specjalne wyróżnienia, okolicznościowe statuetki, odznaczenia nadawane przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości i Związek Rzemiosła Polskiego.

W następnej kolejności nastąpiła niezwykle uroczysta chwila – Wręczone zostały najwyższe odznaczenia rzemieślnicze – Szable Kilińskiego. W roku 2022 grono Szablistów powiększone zostało o troje laureatów:

 • Pan Krzysztof Ornowski – stolarz, Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie;
 • Pan Jan Marian Mackiewicz – naturoterapeuta, Honorowy Starszy Cechu Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów;
 • Pani Alicja Bezak – krawcowa, długoletni członek Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Iławie.

Podczas Gali głos zabrali także zaproszeni goście:

 • Pani Urszula Pasławska – Poseł na Sejm RP;
 • Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 • Pan Jerzy Dostatni – Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
 • Pan Andrzej Abako – Starosta Olsztyński;
 • Pan Tomasz Sielicki – Burmistrz Braniewa;
 • Pan Jan Szynaka – Przedstawiciel Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP;
 • Pan Dariusz Rudnik – Wojewódzki Komendant OHP;
 • Pan Wiesław Drożdżyński – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie; 
 • Pan Zdzisław Siwiński – Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego;
 • Pan Włodzimierz Szymański – Członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego;
 • Pan Krzysztof Karwowski – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie;
 • Pan Zbigniew Marchwiak – Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, który odczytał list skierowany przez Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Pana Jana Gogolewskiego.

Film z I Gali Rzemiosła Warmii i Mazur – Telewizja Kopernik

fot. irolsztyn.pl /kopernik.tv