„Grupa Wyszehradzka – Chiny. Własność intelektualna w strategii biznesowej”. Forum w Warszawie

Urząd Patentowy RP we współpracy z Narodowym Urzędem Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej (SIPO),  zapraszają na międzynarodowe forum: „Grupa Wyszehradzka – Chiny. Własność intelektualna w strategii biznesowej”, które odbędzie się 28 listopada w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tematyka forum ma na celu przybliżenie przedsiębiorcom oraz instytucjom okołobiznesowym państw Grupy Wyszehradzkiej problematyki funkcjonowania na rynku chińskim w kontekście prawa własności intelektualnej, w szczególności przemysłowej.

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące działania podmiotów gospodarczych na rynku chińskim, między innymi w aspektach podejmowania działalności gospodarczej, zarządzania ryzykiem w prowadzeniu działalności gospodarczej, inwestycyjnej i badawczo-rozwojowej, zasad ochrony własności intelektualnej w Chinach oraz możliwości egzekucji praw wyłącznych.

Forum to także sprzyjające warunki do networkingu oraz możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami w punktach informacyjnych partnerów.
Przedsięwzięcie skierowane jest do przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu zainteresowanych inwestowaniem w Chinach.
Udział w forum jest bezpłatny.
Wydarzenie będzie transmitowane on-line.
Więcej: LINK