Gazeta Prawna: Można zapłacić za egzamin zawodowy środkami z UE

„Gazeta Prawna” radzi, jak za pomocą środków UE uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe.

 

„Osoba chcąca nieodpłatnie uzyskać formalne (zewnętrzne) potwierdzenie kwalifikacji ogólnych lub zawodowych, powinna zgłosić się do jednego z projektów w ramach Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działaniem tym w poszczególnych województwach zajmują się wojewódzkie urzędy pracy lub urzędy marszałkowskie. Instytucje te wybierają więc w drodze konkursu najlepsze projekty, wspierające osoby posiadające niepełne kwalifikacje.”

 

Więcej: edgp.gazetaprawna.pl

Beata Lisowska

18.12.2009

LINK