Fundusze Europejskie – jakie to proste

Zapraszamy do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Fundusze Europejskie – jakie to proste”, które są skierowane do przedsiębiorców z sektora MŚP. Spotkania odbędą się w 16 miastach Polski.

Dwudniowe szkolenia w okresie 18 sierpnia-koniec września obejmą swoją tematyką Fundusze Europejskie na lata 2014-2020. Uczestnicy zapoznają się z Programami Operacyjnymi na szczeblu krajowym i regionalnym oraz nabędą umiejętności w zakresie planowania i realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, dostępnych w ramach obecnej perspektywy finansowej.

Szkolenia zorganizowane będą w ramach realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego, Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw projektu „Fundusze Europejskie – jakie to proste”. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”.

Uczestnikami szkolenia mogą być przedsiębiorcy sektora MŚP oraz ich pracownicy.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z regulaminem.

W ramach podsumowania cyklu szkoleń, w dniu 24 września br. w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie www.funduszejakietoproste.pl