Forum Innowacji – Energie odnawialne

Komfort Consulting oraz VDI/VDE działając w imieniu Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie oraz Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec ma zaszczyt zaprosić na „Forum Innowacji – Energie odnawialne”, które odbędzie się w Poznaniu, 25-26 listopada 2009 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 

Rozwój i wdrażanie technologii umożliwiających wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych jest ważnym czynnikiem zapewniającym zaopatrzenie energetyczne w przyszłości. W tym celu podejmuje się różne inicjatywy i kieruje niebagatelne nakłady na rzecz badań naukowych i rozwoju w branży przemysłowej oraz w placówkach naukowo-badawczych. 

 

Forum Innowacji ma na celu ożywienie oraz wsparcie funkcjonującej już współpracy niemiecko-polskiej w dziedzinie badań i innowacji – w oparciu o różne rodzaje działalności. Istniejący w Niemczech i w Polsce silny potencjał należy bowiem wykorzystać w celu znalezienia nowych, konkurencyjnych rozwiązań prowadzących do wytwarzania, dystrybucji oraz efektywnego wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W centrum uwagi Forum znajdą się zwłaszcza interesy i potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Organizowana w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO impreza odbywać się będzie w języku niemieckim i polskim.

 
Formularz zgłoszeniowy w załączniku.
 
Szczegółowe informacje na stronie: LINK