Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki

– Musimy uruchomić mechanizmy, którymi zachęcimy pracodawców do tworzenia miejsc pracy – powiedziała Minister Edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska podczas Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki. Jednocześnie dodała, że takie działania muszą stanowić proces. – Niestety – nic się nie stanie z dnia na dzień – zauważyła szefowa resortu edukacji.

Podczas konferencji prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik zwrócił uwagę, że system edukacji zawodowej wymaga stałego monitorowania skutków wprowadzanych rozwiązań. Takie działanie daje możliwość efektywnego planowania przyszłości edukacji w Polsce. Pozwoli też na unikanie błędów w tworzeniu rozwiązań prawnych i systemowych, które bezlitośnie obnaża każdy kryzys gospodarczy.

Prezes ZRP wskazał na korzyści wynikające z prowadzenia edukacji w formie dualnej, w której przynajmniej połowa czasu nauki to praktyki w zakładzie pracy. – W firmach rzemieślniczych uczeń jest zatrudniany  na umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego. Pracuje w zakładzie, jest za niego opłacana składka ubezpieczeniowa, otrzymuje wynagrodzenie, a co najważniejsze, uczy się praktyki zawodu. Zdobywa umiejętności, których nie zdobędzie nigdzie indziej. Jedynie połączenie edukacji teoretycznej w szkole i praktyk w firmie daje młodym ludziom realne szanse na zdobycie zatrudnienia po okresie nauki – powiedział Jerzy Bartnik. Zwracając się do Joanny Kluzik-Rostkowskiej zapewnił, że środowisko rzemiosła liczy na kontynuowanie owocnej współpracy z MEN. Jest także gotowe wspierać prowadzenie kształcenia dualnego w Polsce, co może wiązać się również z koniecznością konsultowania i tworzenia nowych uregulowań prawnych.

– Jeśli chodzi o zmiany w prawie, to jesteśmy gotowi na konsultacje i czekam na propozycje z państwa strony – zapewniła Minister Edukacji – Zdaję sobie sprawę, że wy beze mnie sobie dacie radę. Ja bez was nie – dodała. Joanna Kluzik-Rostkowska zapewniła, że w nowej perspektywie są środki na tworzenie nowych miejsc pracy, w tym na umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. W puli Ministerstwa jest to kwota 120 mln. euro. Kolejne 700 mln. pozostaje w dyspozycji marszałków województw. Jednocześnie szefowa resortu edukacji zapewniła, że zależy jej na współpracy z pracodawcami przy tworzeniu podstaw programowych i dostosowaniu ich do wymogów rynku pracy.

Forum Edukacji Zawodowej to dwudniowa konferencja (26-27 listopada 2014 roku), która odbywa się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Tematyka Forum obejmuje zagadnienia dotyczące m. in. współpracy pracodawców ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym oraz promocję edukacji zawodowej. Kluczowy temat to kształcenie dualne (prowadzone równolegle w szkole  i miejscu pracy). Organizatorami wydarzenia są: Związek Rzemiosła Polskiego, Instytut Badan Edukacyjnych oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

Program konferencjii: LINK