FM Bank podsumowuje pierwszy rok działalności

Pierwszy w Polsce bank dla mikro i małych firm skończył właśnie rok. W ciągu pierwszych 12 miesięcy działalności pozyskał ponad 11 tys. klientów biznesowych.

– Sektor MŚP w Polsce to dziś blisko 2 mln podmiotów. Mimo licznych barier i ograniczeń, rośnie liczba nowych przedsiębiorstw, zwłaszcza tych najmniejszych, które w oczach banków są nadal grupą podwyższonego ryzyka kredytowego. Naszym celem jest udostępnianie tym firmom prostych i szybkich rozwiązań kredytowych, które umożliwią im dalszy rozwój – powiedział Henryk Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu FM Bank S.A. podczas konferencji prasowej.

Od marca 2010 roku FM Bank oferuje mikro i małym przedsiębiorstwom pełen zakres produktów bankowych. Usługi kredytowe są dostępne wyłącznie dla sektora mikro i małych firm, a z oferty depozytowej mogą korzystać wszyscy uczestnicy rynku finansowego.

Jednym z głównych wyróżników FM Banku jest system analizy zdolności kredytowej stworzony z myślą o ułatwieniu mikro i małym firmom dostępu do środków finansowych. Jest to autorski pomysł FM Banku, który opiera się na indywidualnej weryfikacji biznes planu przez bankowego doradcę oraz wizycie w siedzibie biura klienta. Uproszona procedura pozwala na wydanie wstępnej decyzji kredytowej  w ciągu kilku minut.

Dystrybucja produktów FM Banku odbywa się przede wszystkim poprzez sieć 65 placówek w 50 miastach na terenie całej Polski, ale również za pośrednictwem platformy internetowej i Biura Obsługi Telefonicznej Call Center oraz mobilnych doradców finansowych i pośredników finansowych.

Więcej informacji: LINK