Europejski Tydzień MŚP 2011

Na początku października 2010 roku w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy krajowych koordynatorów  Europejskiego Tygodnia MŚP 2010, w którym uczestniczył również Krajowy Koordynator ds. Europejskiego Tygodnia MŚP w Polsce – Halina Matejek-Caban (przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego).  Na spotkaniu Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej dokonała podsumowania SME Week 2010 i przedstawiła wstępną koncepcję organizacji kolejnego Europejskiego Tygodnia MŚP.

Organizatorzy następną edycję SME Week zaplanowali wstępnie na październik 2011 roku. Wszystkie imprezy zorganizowane w ciągu dwóch miesięcy: od połowy września do połowy listopada będą stanowiły część Europejskiego Tygodnia MSP.

Komisja Europejska w 2011 roku wskaże dwa lub trzy priorytetowe tematy, które będą stanowić motyw przewodni Europejskiego Tygodnia MŚP. Wśród dotychczasowych propozycji jest między innymi  redukcja barier administracyjnych oraz  przedsiębiorczość kobiet.

Jedną z ważniejszych zmian jakie przewidzieli organizatorzy będzie rezygnacja z jednej konferencji otwierającej lub zamykającej.