Europejski Tydzień MŚP 2011

W dniach 3 – 9 października 2011 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbędzie się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pod nazwą „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Szczyt Europejskiego Tygodnia MSP 2011 i towarzysząca wystawa w Brukseli zaplanowane są na 6 i 7 października 2011 roku Współorganizatorem imprezy jest Parlament Europejski.

 

Europejski Tydzień MŚP to  inicjatywa, odbywającą się równocześnie w 37 krajach, która ma za zadanie promować ducha przedsiębiorczości w Europie oraz informować przedsiębiorców na temat wsparcia dostępnego na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym.

 

Inicjatywa Komisji Europejskiej ma na celu wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej.

 

Wszystkie imprezy i wydarzenia promujące przedsiębiorczość zorganizowane od maja do końca listopada 201 roku traktowane są jako przedsięwzięcia w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP.

 

Można jeszcze zgłaszać imprezy. Wydarzenia należy rejestrować w „Bazie wydarzeń” Komisji Europejskiej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia imprezy, na  formularzu  zgłaszającym wydarzenie, który jest dostępny na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/sme-week Strona zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich planowanych przedsięwzięć Europejskiego Tygodnia MSP 2011.

 

Za przebieg kampanii odpowiedzialni są krajowi koordynatorzy ds. Europejskiego Tygodnia MSP. Z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego koordynatorem jest Halina Matejek-Caban,. tel. (22) 50 44 304; e-mail:matejek@zrp.pl

 

Związek Rzemiosła Polskiego wraz z Ministerstwem Gospodarki zachęcają do realizowania projektów promujących przedsiębiorczość w ramach Europejskiego Tygodnia MSP.

 

Wykaz imprez organizowanych w Polsce w ramach Tygodnia MŚP w załączniku.