Historyczna umowa pracodawców i związków zawodowych

 

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że 28 czerwca 2022 w Brukseli europejskie związki zawodowe i pracodawcy podpisali program prac, którego celem jest m.in. wynegocjowanie prawnie wiążącego porozumienia w sprawie „Telepracy i prawa do odłączenia się”. Europejscy partnerzy społeczni (ETUC, Business Europe, SGI Europe oraz SMEunited) podpisali program prac w obecności wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Valdisa Dombrovskisa. Program prac na lata 2022-24 składa się z sześciu następujących wspólnych działań.

1.     Telepraca i prawo do odłączenia się od sieci

Przegląd i aktualizacja autonomicznego porozumienia w sprawie telepracy z 2002 r., które zostanie przedstawione do przyjęcia jako prawnie wiążące porozumienie wdrożone w formie dyrektywy. Jest to kluczowy sygnał, że europejscy partnerzy społeczni są zdecydowani odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłego funkcjonowania rynków pracy, a także pierwszy przypadek od 2010 r., kiedy takie porozumienie zostanie wdrożone w formie dyrektywy.

2.     Zielona transformacja

Ramy działań gwarantujące, że sprawiedliwa transformacja, przy odpowiednim finansowaniu publicznym i inwestycjach, stworzy wysokiej jakości miejsca pracy oraz wesprze przedsiębiorstwa i pracowników przystosowujących się do zmian.

3.     Zatrudnienie młodzieży

Wspólne seminarium i oświadczenie nawiązujące do „Ram działania na rzecz zatrudnienia młodzieży” w celu przeanalizowania najlepszych praktyk, wyzwań i narzędzi ułatwiających zatrudnienie młodzieży.

4.     Prywatność i nadzór w pracy

Wspólne seminarium i wytyczne dotyczące technologii monitorowania i nadzoru w miejscu pracy w celu wymiany poglądów na temat trendów i ich znaczenia dla partnerów społecznych i negocjacji zbiorowych na wszystkich odpowiednich szczeblach w całej Europie.

5.     Poprawa dopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy w Europie

Seminarium, po którym nastąpi realizacja wspólnego projektu badawczego na temat skutecznego dostępu do szkoleń, zaangażowania partnerów społecznych w badania nad umiejętnościami oraz rozwiązywania problemów niedopasowania umiejętności do potrzeb i ich niedoborów. 

6.     Budowanie potencjału

Wspólny projekt mający na celu przegląd skuteczności projektów budowania potencjału oraz identyfikację przeszkód we wdrażaniu istniejących autonomicznych umów ramowych z partnerami społecznymi.

 

Komentując Program Pracy, Sekretarz Generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych ETUC Pan Luca Visentini powiedział: „Porozumienia między związkami zawodowymi a pracodawcami są podstawą przyzwoitego społeczeństwa. Porozumienie to jest ambitne pod względem celów, jakie chce osiągnąć i dotyczy kilku największych wyzwań, przed którymi stoją dziś pracownicy i przedsiębiorstwa”.

Dyrektor Generalny Business Europe Pan Markus J. Beyrer powiedział: „Dialog społeczny ma do odegrania fundamentalną rolę w uczynieniu naszych rynków pracy jak być bardziej produktywnymi, konkurencyjnymi i odpornymi. Ten program prac jest dowodem wspólnego wysiłku i zaangażowania w czasach gwałtownych zmian na rynku pracy.”

Sekretarz Generalna SGI Europe Pani Valeria Ronzitti powiedziała: „Jeszcze bardziej w czasach kryzysu dialog społeczny musi przynosić konkretne rezultaty wspierające przedsiębiorstwa i pracowników. Temu właśnie służy program prac na lata 2022-2024, w tym poprzez negocjacje, które zapewnią sprawiedliwą i zrównoważoną transformację cyfrową i ekologiczną w całej UE, uwzględniając potrzeby pracodawców i pracowników w terenie.”

Sekretarz Generalna SMEunited Pani Véronique Willems powiedziała: „Dobry dialog społeczny jest najlepszym sposobem na rozwiązanie problemów rynku pracy i wyzwań społecznych. MŚP i ich pracownicy liczą na to, że partnerzy społeczni stworzą właściwe ramy do pracy i prowadzenia działalności gospodarczej w odpowiednim środowisku. Jest to nasz wspólny cel dzięki dobrze ukierunkowanemu Programowi Pracy.”

https://www.smeunited.eu/news/european-employers-and-trade-unions-sign-historic-deal-