Dzień Hiszpański w Ministerstwie Gospodarki

Wydarzenie z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego i przedstawiciela ministra gospodarki i konkurencyjności Hiszpanii odbędzie się  30 września w resorcie gospodarki.

Spotkanie skierowane jest szczególnie do przedsiębiorców polskich zainteresowanych rynkiem hiszpańskim i nawiązaniem kontaktów z firmami z tego kraju. Wezmą w nim udział także przedstawiciele hiszpańskiego biznesu zainteresowani rynkiem polskim oraz instytucje i organizacje przedsiębiorców.

Celem Dnia Hiszpańskiego jest wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących dwustronnej współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Hiszpanią oraz poznanie możliwości inwestycyjnych obu krajów. Dyskusja w trakcie Dnia Hiszpańskiego koncentrować się będzie na współpracy w sektorach: infrastruktury, odnawialnych źródeł energii i turystyki. Wydarzenie to będzie również doskonałą okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z obu państw.
 

Udział w Forum jest bezpłatny.
Więcej: LINK